« Предыдущий вопрос
Основные этапы формирования романо-германской правовой семьи.

Романо-германська правова сім'я має тривалу історію, своїм корінням сягаючи в середньовіччя. Свій іс

Загрузка
Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Что это

Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д. Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать на телефон шпаргалки по сравнительному правоведению. Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub , html, а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать за символическую плату. Достаточно скачать шпаргалки по сравнительному правоведению — и никакой экзамен вам не страшен!

Сообщество

Не нашли что искали?

Если вам нужен индивидуальный подбор или работа на заказа — воспользуйтесь этой формой.

Следующий вопрос »
Особенности романо-германской правовой семи.

Використання терміна «романо-германське право» обґрунто¬вується тим, що дана правова сім'я включає п

Рецепция римського права и его значение для романо-германского права.


Термін «рецепція» походить від латинського З римського права було запозичено поділ права на приватне і публічне, майнове і особисте право, поняття власності та ін. Також розроблялися і вводилися в тканину права нові ідеї, теоретичні положення.
Вивчення римського права, процес становлення самої юридичної науки стимулювалися політичними подіями того часу, перш за все, боротьбою між світською і церковною владою, зміцненням бюрократичних структур влади.
Існували й інші передумови рецепції римського права в країнах Західної Європи. Економічні передумови були пов'язані з тим, що після потрясінь і руйнівних войн в VI—VIII ст. поступово пожвавлювалося господарського життя, зростав торговий оборот, для регулювання якого германського, французького звичаєвого права стало недостатньо. Політичні передумови рецепції полягали в тому, що буржуазні елементи міського населення, що зароджувалися, були зацікавлені в сильній централізованій державі2.
Рецепцію римського права пов'язують, перш за все, з діяльністю Болонського університету, в якому викладалося право багатьом студентам, що приїхали з різних країн. Процес навчання включав читання джерел і коментування їх професорами. Причому коментування не мало лише допоміжний характер, а виливалося в тлумачення положень норм права. Такі тлумачення називалися глосами, а викладачі — глосаторами. Окрім глос, відомих ще класичним юристам, середньовічні глосатори створювали загальні попередні зауваження, огляди тієї чи іншої частини зводи цивільного права, а також збірники різних юридичних правил1.
Сприяла рецепції римського права і католицька церква. Причин тому було декілька: географічна спільність генезису, збіг класичного періоду римського приватного права і часу формування християнства. Ідеї справедливості, доброї волі, відповідальність за делікти та ін., закладені в римському праві, також були дуже близькі християнству, так само як і ідея формування приватного права з урахуванням норм права природного2.
Поява школи глосаторів була пов'язана із затвердженням тези про необхідність відтворення первинного тексту Кодексу Юстініана, тим самим звільнивши його від тих нашарувань і коментарів, які були дані в пізніший період. Втілення даних ідей найяскравіше відбилося в знаменитій праці Аккурсія, яка, по суті, була коментарем до Кодексу Юстініана. Засновники школи пост-глосаторів (Луллій, Раван) пропонували запровадити нові методи пізнання права, що виводяться із загальних принципів права і його окремих положень.
О.І. Косарев пропонує таку періодизацію рецепції римського права, яка вбачається найбільш прийнятною.
I етап — це рання рецепція. її відносять до XII—XIII ст. Вона в основному відбувалася у формі вивчення, викладання і коментування положень класичного римського права.
II етап — середньовічна рецепція (XIV—XVII ст.). Це період розкладу середньовічних і становлення буржуазних відносин. Рецепція відбувалася у формі прямого застосування судами і поса-довими особами, що володіли цивільною і кримінальною юрисдикцією, норм римського права. Середньовічна рецепція характерна, перш за все, для Німеччини.
III етап — це рецепція періоду затвердження буржуазних відносин у Західній Європі (XIX — початок XX ст.). Характеризується створенням систематизованих актів (кодексів, уложень
і т. ін.) на основі положень римського права1.
Отже, романо-германське право формувалося на основі рецепції римського права. Систематизоване і пристосоване до потреб нового часу, воно дедалі більш відходило від права Юстініана і ставало систематизованим правом, заснованим на раціональному началі.