Шпаргалки по украинскому языку

Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Шпора. Українська ділова мова

 1. Класифікація документів

  Документ— основний вид ділового мовлення. Він фік¬сує та передає інформацію, підтверджує її достовір...
  подробнее »

 2. Види документів визначають за такими ознаками:

  Найменуванням(заяви, листи) походженням службові (офіційні) й особисті місцем виникнення — внутрі...
  подробнее »

 3. Формуляр документа

  Кожний документ складається з окремих елементів, які на¬зиваються реквізитами.Сукупність реквізитів,...
  подробнее »

 4. Вимоги до тексту документа

  Текст поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основну частину (доказ), закінчення. У...
  подробнее »

 5. Правопис географічних назв

  ГН, що складаються з двох чи трьох слів, пишуться з великої літери, а їх родові позначення – малої: ...
  подробнее »

 6. Терміні у ділових паперах

  Т. – спеціальні слова або словосполучення, що дають точне визначення чи пояснення предметам, явищам,...
  подробнее »

 7. Професіоналізми

  П. – слова або вислови, властиві мові певної вузької проф. групи людей. Виникають: коли та чи інша с...
  подробнее »

 8. Синоніми та пароніми

  С. – близькі або тотожні слова, що означать одне поняття, але відрізняються одне від одного відтінка...
  подробнее »

 9. Книжні слова

  К.с. – не закріплені за певною вузькою сферою вживання, за певним видом писемного мовлення слова. Ши...
  подробнее »

 10. Іншомовні слова

  І.с. вживаються, коли їх не можливо замінити укр. словами. В документації вживаються лише ті і.с., я...
  подробнее »

 11. Графічні скорочення та абревіатури

  Г.с. – в усній мові вимовлюються повністю і скорочуються на письмі. Стандартні скорочення значень ме...
  подробнее »

 12. Основні риси офіційно-ділового стилю

  О.-д.с. задовольняє потреби сус-ва в документальному оформленні різних актів державного, економічног...
  подробнее »

 13. Документ. Класифікація документів

  Д. – основний вид ділової мови, засіб організації певним чином на спеціальному матеріалі інформації ...
  подробнее »

 14. Основні правила оформлення документів

  Обовязковими є заголовок, чітка композиція, цілісність змісту, звязність викладу, структурна організ...
  подробнее »

 15. Правопис прізвищ

  е-е після букв на позначення приголосних у-ев після ц,ж,ч,щ,ш: Тютчев; у середені слів після голосни...
  подробнее »

 16. Числівник у ділових паперах

  простий кількісний ч., який називає однозначне число запису, відтворюється словом, а не цифрою. Якщо...
  подробнее »

 17. Стилі сучасної української літературної мови

  Дві форми мови: усна і писемна. Усна буває лише розмовною. Писемна: науковий стиль, офіційно-діловий...
  подробнее »

 18. Усне мовлення

  У.м. – слухове сприймання певної інфо. Спілкування і обмін думками відбувається безпосередньо. Вжива...
  подробнее »

 19. Правопис закінчень іменників власних і загальних назв у кличній формі

  Іменники чол. і жін. роду 1 та 2 відміни мають окрему кличну форму. Імен. чол. роду 2 відміни в клич...
  подробнее »

 20. Правопис прізвищ та імен по батькові

  Укр. прізвища вимовляються і пишуться за правилами вимови та за загальними нормами укр. правопису: М...
  подробнее »

 21. Писемне мовлення

  Переважно монологічне. Спирається на усне і є вторинним. Точніший добір лексики. Не вживаються неліт...
  подробнее »

 22. Складні іменники

  Разом, які утворені: шляхом поєднання за допомогою сполучного звука, двох або кількох основ, одна з ...
  подробнее »

 23. Складні прикметники

  Разом, утворені: від складних слів, що пишуться разом: водопровідний; шляхом поєднання двох основ: а...
  подробнее »

 24. Прийменники

  Поширеною помилкою сучасного ділового мовлення є надмірне використання по в документах: По може пере...
  подробнее »

 25. Велика літера

  Починається текст, перше слово речення. Індивідуальні назви літаків, ПУО, назви творів. Назви держав...
  подробнее »

Скачать Получить на телефон
например +79131234567

txt fb2 ePub html

на телефон придет ссылка на файл выбранного формата

Шпора. Українська література

 1. Mикoлa Kyлiш «Mинa Maзaйлo» i «97».

  Iм'я Mиколи Kyлiшa тiльки вiднeдaвнa cтaлo вiдoмим cyчacнoмy читaчевi. 3 30-x poкiв його п'єcи нe пe...
  подробнее »

 2. О.Довженко Україна в огні.

  “Візьміть з грудей моє серце і поховайте його в Україні”, - так писав про себе геній нашого народу і...
  подробнее »

 3. Moтиви лipики Aндpiя Maлишка.

  У пoетичнiй aнтoлогiї Укpaїни твоpчa cпaдщина А.Maлишкa зaймac достойне i пoвaжне місце. Йoгo по пpa...
  подробнее »

 4. Мотиви лірики Дмитра Павличка

  Біографія поета завжди у його віршах. З поезії Д.Павличка можемо дізнатися про його життєвий шлях, п...
  подробнее »

 5. Громадські мотиви лірики І.Франка.

  Іван Франко – неперевершений художник слова, вчений, громадський діяч, життя і творчість якого були ...
  подробнее »

 6. Іван Франко “Борислав сміється”.

  Творчість І. Франка – видатне явище в українській літературі, вона вражає як глибиною з...
  подробнее »

 7. Павло Тичина. Мотиви лірики.

  Він був ніжним, як океан, мінливим, як небо, - так говорили сучасники про Павла Ти...
  подробнее »

 8. “Єнеїда” Котлревського

  Творчість класика нової укр. літ – ри І.П.Котляревського належить до тих вічноживих явищ, про які ко...
  подробнее »

 9. Мотиви лірики Олександра Олеся.

  Поетичний доробок Олександра Олеся займає в історії укр. літ. особливе місце. Він прийш...
  подробнее »

 10. Мотиви лірики Максима Тодейовича Рильського.

  Поетичний доробок М.Рильського займає в історії укр.літ. значне місце. Класичність і ма...
  подробнее »

 11. Душевна краса трудящої людини у п*єсі І.Котляревського “Наталка Полтавка”

  “Наталка Полтавка” – перший драматичний твір нової укр. літ., сила і чарівна краса якого, за словами...
  подробнее »

 12. Незнищенність духу українського народу у романі у віршах Ліни Костенко “Маруся Чурай”

  (Вступ) У творчості відомої укр. поетеси Ліни Костенко історичний роман у віршах “Маруся Чурай” займ...
  подробнее »

 13. Зображення козацької верхівки і простих укр. у романі Пантелеймона Куліша “Чорна Рада”.

  У творчій спадщині Пантелеймона Куліша справедливо виділено його роман “Чорна Рада”, як на...
  подробнее »

 14. Сатеричне зобаження дійсності у байках Л.Глібова.

  Леонід Глібов своїми творами зробив великий внесок у розвиток української літератури. Без...
  подробнее »

 15. Зачарована Десна Краса людини і природи В кінопов. Довженка “З.Д.”.

  “Я славлю життя людей, що діють навколо мене”, - так писав у своїх записних книжках О.До...
  подробнее »

 16. Трагедія народу в громадянській війні за романом Ю.Яновського “Вершники”.

  Його назвали “укр. Гомером”, людиною високої душевної і фізичної краси. Він писав романи й оповіданн...
  подробнее »

 17. М. Коцюбинський “Fata morgana”

  Наприкінці 19ст. у укр. літ – ру прийшла плеяда талановитих письменників-прозаїстів, серед яких пров...
  подробнее »

 18. І Кочерга “Свіччине весілля”.

  Драматургія І Кочерги – помітне явище в антології укр. літ – ри 20 століття. Він пройшов тернистий ш...
  подробнее »

 19. Лірика Лесі Українки.

  “Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає”. Ці слова Мавки, героїні безсмертної...
  подробнее »

 20. Мотиви лірики. Василь Симоненко.

  Серед покоління укр. літераторів, які вийшли з оталеного війною дитинства, прожили скруту повоєних р...
  подробнее »

 21. Ольга Кобилянська “Земля”.

  В укр. літ. є небагато жінок – письменниць, які зробили своєю творчістю помітний внесок в її розвито...
  подробнее »

 22. “Де плачуть, там немає вже краси” (На матеріалі повісті Павла Грабовського)

  Павло Грабовський був поетом великої громадянської наснаги, який все своє життя присвятив доротьбі з...
  подробнее »

 23. Сосюра Володимир Миколайович

  Творчість В.М.Сосюри є однією з найяскравіших, найоригінальніших сторінок в антології укр. поезії 20...
  подробнее »

 24. Революційна дійсність в новелах М.Хвильового («Я(Романтика)»,»Мати»).

  Йoгo нaзивaли poмaнтикoм peвoлюцiї, aвaнгapдиcтoм y поeзiї тa нoвaтopoм y прозі. Tвopчicть Mикoли Xв...
  подробнее »

 25. "Moйccй" Фpaнка

  Іван Франко – неперевершений художник слова, вчений, громадський діяч, життя і творчість якого були...
  подробнее »

 26. Aнтикpiпocыйu,ькi мoтнви твopчocтi Mapкa Boвчкa

  Mapкo Boвчoк - пcевдoнiм Mapiї Oлeкcaндpiвни Biльінcькoї - клacик yкpaїнcькoї прози. Boнa по пpaвy в...
  подробнее »

 27. Caтиpичнe викpиття cycпiльнoro лaдy y твopчocтi Г.Cкoвopoди

  Г.Cкoвopoдa - yкpaїнcький пpocвiтитeль, фiлocoф-ryмaнicт i пиcьмeнник XVIII cт -за вceбiчнoю oбдapo...
  подробнее »

 28. Iвaн Koчepгa "Яpocлaв Myдpий"

  Звepнeння Iвaнa Koчepги дo тeми з icтopiї Укpаїни є випpaвдaним, aджe нaпиcaнa дpaмa "Яpocлaв Myдpий...
  подробнее »

Статистика

На текущий момент шпаргалками по украинскому языку воспользовались 507 человек.

Сообщество
Помоги развитию, расскажи друзьям!

Что это

Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д. Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать на телефон шпаргалки по украинскому языку. Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub, html, а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать бесплатно. Достаточно скачать шпаргалки по украинскому языку — и никакой экзамен вам не страшен!

Если возникла проблема

Если приложение не запускается на вашем телефоне — воспользуйтесь этой формой.